Členství SMÁků v ČAVO

Po našem zápisu do spolkového rejstříku jsme požádali o přijetí za členy České asociace vzácných onemocnění. Na základě rozhodnutí předsednictva ČAVO, které naši přihlášku schválilo, jsme se stali dalším z členů této asociace.

Informace o činnosti ČAVO můžete sledovat na http://vzacna-onemocneni.cz/ nebo https://www.facebook.com/CAVO.vzacna.onemocneni/

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena