Jak by mohly vypadat další studie od Novartis?

Datum vytvoření: 5. 3. 2018

Dříve než se začtete do následujících informací o dalších studiích, důrazně upozorňujeme, že kromě již avizované studie od Novartis Pharma Services AG, o které jsme Vás informovali na naší facebook stránce, není dosud žádná další klinická studie v ČR schválena.

Na výše uvedenou klinickou studii od této společnosti, by mohly v blízké budoucnosti navázat další studie. U těchto studií však dosud nebyly stanoveny a schváleny podmínky ani časové plány, ve kterých budou realizovány

Realizace studie vyžaduje, aby byl pro každou studii definován protokol, podmínky účasti ve studii, délka studie a ještě celá řada dalších věcí. Velmi důležité pak bude, zda se bude studie moci zúčastnit pacient, který již byl léčen v rámci jiné studie anebo lékem.

Jisté je, že lék by měl podáván orálně, tzn. ústy. O detailech dalších prováděných studií Vás budeme informovat, jakmile budou podrobnosti zveřejněny.

Schválení studií je dlouhodobý proces, na kterém se podílí nejen výrobce, ale také příslušné dohledové orgány. V ČR je to Státní ústav pro kontrolu léčiv. Schválení a zahájení těchto studií očekáváme spíše až na počátku roku 2019, ale kdo ví. Zázraky se dějí :-)

 

 

 

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena