Kontaktní údaje

SMÁci, z. s.

Právní forma: spolek

Sídlo: Nová 862, Mníšek pod Brdy, 252 10

IČO: 058 79 205

SMÁci, z. s. jsou zapsáni ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze(Spisová značka L 67966)

 

Transparentní účet (FIO banka, a.s.): 2401187434/2010

 

E-mail: info@smaci.cz

 

Výbor

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Ondřej Hlavica předseda Ondrej.Hlavica@smaci.cz +420 776 244 789
Václav Hradilek 1. místopředseda Vaclav.Hradilek@smaci.cz +420 731 510 663
Daniel Kostan 2. místopředseda Daniel.Kostan@smaci.cz +420 602 293 422
Helena Kočová členka Helena.Kocova@smaci.cz +420 604 330 489
Petra Holasová členka Petra.Holasova@smaci.cz

 

Kontrolní výbor

Jméno a příjmení Funkce E-mail
Alena Zdvihalová předsedkyně Alena.Zdvihalova@smaci.cz
Lubomír Mráz 1. místopředseda Lubomir.Mraz@smaci.cz
Zdeněk Forman člen Zdenek.Forman@smaci.cz

 

 

 

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena