Statistika počtu pacientů se SMA

S prosbou o vyplnění dotazníku jsme se obrátili na všechny pacienty se SMA. Aktuální shrnutí statistických výsledků naleznete zde: http://smaci.cz/statistika-poctu-pacientu-se-sma/c612

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří dotazník vyplnili.

Mockrát děkujeme.

O. Hlavica

Vytvořeno: 29.9.2017
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena